Mới công báo | Mới có hiệu lực | Mới hết hiệu lực | Sắp có hiệu lực

Văn bản được xem nhiều nhất

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
+ Số : 38/2019/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2019-05-09 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Quyết định 1463/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện “Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng
+ Số : 1463/QĐ-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2019-05-28 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
+ Số : 15q/NQ-HĐND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị quyết
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2010-12-09 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định 1461/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Số : 1461/QĐ-BGDĐT
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Quyết định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2019-05-28 00:00:00 , cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2016-05-06 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2016 về tổ chức Đoàn công tác xúc tiến đầu tư, thương mại tại Israel do Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2016-05-24 00:00:00 , cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án "Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề" tỉnh Hòa Bình
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2016-05-30 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Hòa Bình
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2016 tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo do tỉnh Ninh Bình ban hành
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2016-08-05 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Bình
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2017-03-10 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2017 hành động ứng phó khẩn cấp với vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn thành phố Hà N
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2017-03-15 00:00:00 , cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giá
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2017-03-23 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bà
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2017-04-24 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Thanh Hóa
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2017 theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do tỉnh Hòa Bình ba
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2017-06-01 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Hòa Bình
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Kế hoạch 50-KH/TU thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn do tỉ
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2017-07-24 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2017 về tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
+ Số : 65/KH-UBND
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Văn bản khác
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 2017-11-01 00:00:00 , cơ quan ban hành Tỉnh Thái Bình

Văn bản mới có hiệu lực